Referanser


En avbalansert, kunnskapsrik og inspirerende person!

Heidi

“Lars Olav er en avbalansert, kunnskapsrik og inspirerende person som stiller de rette spørsmålene som leder til viktige refleksjoner. Han har et fantastisk personlig engasjementet i det å bidra positivt i andres liv, nære som fremmede.

I samtale med Lars Olav føler man seg sett. Man føler seg trygg og brydd om. Man kan føle seg tatt inn i en annen tid hvor samfunnskonstruerte normer og forventninger viskes ut, og erstattes med nyanserte tanker og perspektiv.”

– Heidi Bringedal


 

Screen Shot 2017-11-19 at 20.30.08Lars Olav har endret livet mitt.

«Lars Olav har endret livet mitt ved å stille meg kritiske spørsmål som åpnet øynene mine til å se andre persepsjoner. Spørsmålene ledet meg selv til en større grad av selvrefleksjon. Jeg innså fra samtalene med han at det var kun mine tanker og frykter som begrenset meg fra å oppnå det jeg vil i livet.»

– Eric Younger